اطلاعات تماس کلینیک تخصصی دندانپزکشی جنیک

تلفن های ویژه تماس برای دریافت نوبت ویزیت و مشاوره رایگان

۰۹۹۶۲۱۸۷۶۸۷

۰۹۹۶۲۳۲۹۹۷۴

۰۹۳۹۷۱۹۴۸۹۸

۰۹۰۲۶۶۶۶۴۰۸


ایمیل :[email protected]


 

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه : 10 صبح تا 7 بعدازظهر

جمعه : تعطیل